WERKWIJZE LONG EN SHORT TERM BOARDING (Placements)

Indien er interesse of sprake is van een korter of langer verblijf op een Internationale Boarding School, anders dan een Summercamp of -course, wordt er gesproken van een placement.

 

Er wordt deelgenomen aan het “Boarding- & Campus Life” en er wordt ( een gedeelte van ) een Academisch Programma gevolgd.
Voorafgaande aan de daadwerkelijke placement vind het volgende traject plaats :
1 Downloaden en invullen aanmeldingsformulier (zie how to apply).
2 Persoonlijke 1e kennismaking met de student en zijn of haar familie. Hiervoor worden afhankelijk van de reisafstand en tijdstip op de dag louter onkosten in rekening gebracht.
3 Bij een positieve kennismaking en opdrachtbevestiging aan DBIS volgt er een vervolgproces waarin DBIS op basis vd wensen van de student en zijn/haar

foto-24