TUTORS & PREPARATION

De concurrentie bij plaatsing op de beste Boarding Schools in Engeland is groot. Internationale studenten moeten wedijveren met Engelse leerlingen en het is dan ook van belang dat er een goede voorbereiding op het gebied van Academische kennis en sociale vaardigheden verwacht door de Engelse school, plaatsvindt. Afhankelijk van de leeftijd en het academische en Engelse taalniveau kan er een Engelse tutor ( en/of organisatie ) of specialist in een bepaald onderwerp of vak aanbevolen worden. Online “tutoring” is ook mogelijk via skype of andere online platforms.

foto-28