Hoe het Engelse onderwijssysteem werkt

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit 4 landen, Engeland, Schotland, Wales en Noord Ierland. In alle landen bestaat een onderwijssysteem dat kinderen van 5 jaar tot 18-19 jarige leeftijd onderwijs biedt. Dit totdat zij hoger onderwijs gaan of onderwijs aan de Universiteit gaan volgen.
Er zijn enkele kleine verschillen tussen de onderwijssystemen in Schotland en Noord Ierland, maar over het algemeen ziet het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk er als volgt uit :

Tussen, ongeveer, het 14e en 16e levensjaar gebruiken de meeste Britse scholen nog steeds het (I) GCSE examen ( International / General Certificate of Secondary Education ). Het examen wordt gedaan in 8-10 vakken en er zijn veel opties en combinaties mogelijk. In de 16-18 jarige leeftijdsfase gebruikt de meerderheid van de scholen nog steeds het A-level examen. Het International Baccalaureate ( IB ) examen wordt echter ook door een behoorlijk aantal scholen aangeboden en staat Internationaal beter bekend omdat er een groter aanbod van vakken / onderwerpen wordt aangeboden.

 

GCSE

GCSE is de naam van het examen dat afgenomen wordt na 11 jaren ( 5-16 jaar ) van verplicht onderwijs. Na het GCSE examen volgen de lower en higher Sixth Form

 

A-Levels

Na het GCSE examen geldt het A-level programma als belangrijke voorbereiding voor toelating op de Universiteit. Het dient dan ook als brug tussen het voortgezette en hogere onderwijs.
A-level keuzemogelijkheden bestaan o.a. uit, Business, Politiek, Media, Economie, IT, Psychologie, Wiskunde, Grafische vormgeving, Health & Social Care, Recht etc.
Studenten van 15,5 jaar en ouder kunnen aan het programma deelnemen mits zij hun GCSE of vergelijkbaar onderwijsprogramma hebben afgerond.
Het A-level programma duurt twee jaar. Er worden 4 vakken gekozen die verband houden met de toekomstige studiekeuze. Voor toelating tot de Universiteit is het volgen van 3 vakken voldoende, maar er bestaat een mogelijkheid om meer vakken te volgen.
In het eerste jaar ( Lower Sixth ) van het A-level programma, worden deze 4 vakken gekozen en komen zij intensief aan bod. Aan het begin van het tweede jaar ( Upper Sixth ), wordt het aantal vakken teruggebracht naar drie. De leerling heeft inmiddels een goed beeld van welke studierichting er gekozen zal worden op de Universiteit. Aan het eind van het tweede jaar doet de student examen in 3 vakken. De resultaten kunnen variëren van A+ ( het hoogste ) tot E ( het laagste )

 

IB ( International Baccalaureate )

Het IB-programma is een pre-universitair programma dat internationaal erkend wordt en hoog aangeschreven staat. Studenten die hun onderwijs carrière willen vervolgen aan top universiteiten in Engeland, Amerika of Canada kunnen profiteren van het IB Programma.
Indien het IB programma gekozen wordt, worden er 6 vakken gekozen. 3 van deze vakken worden gevolgd op “standard level”, 3 op een “higher level”. De vakken gekozen op “higher level” worden intensiever behandeld.  De vakken die gekozen worden, worden geselecteerd uit 6 hoofd onderwerpen :

 

  • Language and Literature courses ( Engels )
  • Language acquisition ( Tweede taal )
  • Individuen en Maatschappij : Geografie, Psychologie, Filosofie, Geschiedenis etc.
  • Sciences: Biologie, Natuurkunde, Scheikunde
  • Wiskunde: Wiskunde en wiskundige studies
  • Keuzevakken : Kunst en vormgeving, Muziek, Media, Film, Chemie, Geschiedenis etc.

Naast deze vakken, zijn er nog andere vakken die IB-studenten dienen te volgen :

 

Creation, Action, Service ( CAS )
Verplicht onderdeel van het IB-programma waarin studenten een project met betrekking tot drie onderwerpen voltooien. Studenten kunnen niet binnen twee jaar een IB-diploma behalen zonder aan deze 150-urenperiode te voldoen. De studenten dienen verschillende creatieve en fysieke activiteiten en sociale diensten te ontplooien. De drie onderwerpen zijn:

– Creativiteit: Artistieke activiteiten zoals theater en schilderkunst
– Actie: Sport, basketbal, volleybal, sportieve activiteiten
– Service: Vrijwilligerswerk, hulp aan ouderen, sociale activiteiten zoals het planten van bomen

 

Theory of Knowledge (TOK)
Tevens een verplicht onderdeel van het IB-programma waarin studenten nadenken over de aard van kennis en over hoe we weten wat we beweren te weten. Binnen het TOK moeten studenten een artikel schrijven en een presentatie voorbereiden. Bij een succesvolle afronding van dit onderdeel krijgt de student 3 punten.

De eerste fase van het TOK, is het schrijven van 1.200 -1.600 woorden. Over het algemeen worden onderwerpen zo gekozen dat de opgedane kennis uit de lessen wordt gebruikt. In de tweede fase wordt van de student verwacht dat hij een presentatie van 10 minuten geeft. Het onderwerp van de presentatie wordt gekozen door de student wordt overgelaten, en dient een regelmatig voorkomende dagelijkse situatie te bevatten. Het format waarin de presentatie wordt gegeven wordt aan de student overgelaten.

 

Extended Essay
Een onafhankelijk, zelfgestuurd onderzoek, afgerond met een opstel van 4.000 woorden.